Days
Hours
Minutes
Seconds
26114

1438 thí sinh

Học viện Tài chính


1019 thí sinh

Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, ĐHTN


817 thí sinh

Trường ĐH Duy Tân


7423 thí sinh

HÀ NỘI


3277 thí sinh

HỘI SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


3010 thí sinh

TP. HỒ CHÍ MINH1259 thí sinh

Học viện Tài chính


781 thí sinh

Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, ĐHTN


681 thí sinh

Trường ĐH Duy Tân


6158 thí sinh

HÀ NỘI


2551 thí sinh

TP. HỒ CHÍ MINH


2530 thí sinh

HỘI SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNGtest2

HSV
Điểm: 245 - Thời gian: 10:17
2020-10-09 22:21:20

Nguyễn Quang Đăng

Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng
Điểm: 210 - Thời gian: 09:01
2020-10-10 08:42:24

Nguyễn Hoàng Huy

Trường ĐH Cần Thơ
Điểm: 200 - Thời gian: 18:26
2020-10-10 08:12:08