Days
Hours
Minutes
Seconds
26094

1438 thí sinh

Học viện Tài chính


1019 thí sinh

Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, ĐHTN


817 thí sinh

Trường ĐH Duy Tân


7403 thí sinh

HÀ NỘI


3277 thí sinh

HỘI SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG


3010 thí sinh

TP. HỒ CHÍ MINH1259 thí sinh

Học viện Tài chính


781 thí sinh

Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, ĐHTN


681 thí sinh

Trường ĐH Duy Tân


6154 thí sinh

HÀ NỘI


2551 thí sinh

TP. HỒ CHÍ MINH


2530 thí sinh

HỘI SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNGCao Minh Nghĩa

Trường CĐ Y tế Cần Thơ
Điểm: 48 - Thời gian: 14:38
2020-07-21 22:33:01

Trương Mỹ Kiều

Trường CĐ Y tế Cần Thơ
Điểm: 47 - Thời gian: 14:20
2020-07-20 23:14:30

Hoàng Thị Phương Thanh

Trường ĐH Y Dược Thái Bình
Điểm: 46 - Thời gian: 14:45
2020-07-22 21:37:57