Giới thiệu cuộc thi

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 - 2020, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ III, năm 2020 nhằm góp phần kiểm tra, đánh giá kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động Hội của đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên; tạo sân chơi bổ ích để cán bộ hội được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện bản lĩnh, khả năng và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công tác Hội và phong trào sinh viên; thông qua các hoạt động của hội thi thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu của công tác Hội và phong trào sinh viên, góp phần tìm kiếm, phát hiện, tôn vinh các cán bộ hội xuất sắc.

Hội thi được triển khai sâu rộng đến các cấp bộ Hội Sinh viên với nội dung và hình thức thi phù hợp với yêu cầu công tác Hội và phong trào sinh viên; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

Hội thi diễn ra trong thời gian hơn 1 tháng với 3 vòng thi chính, ứng dụng đa dạng các hình thức thi và tổng giá trị giải thưởng gần 80 triệu đồng, hy vọng là nguồn động viên tinh thần cho các cơ sở Hội và cán bộ Hội các cấp tích cực tham gia cuộc thi.