Số lượng: 20724

Bảng xếp hạng

# Họ tên Điểm thi Trường Chức vụ Số đt Thời gian làm bài Thời gian thi
11 Lê Trung Huy 145/50 Trường ĐH Vinh Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi hội 0972864*** 21:53 2020-10-10 08:12:13
12 Phan Thanh Ngoan 145/50 Trường ĐH An Giang Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0778611*** 24:27 2020-10-10 08:12:04
13 Nguyễn Đức Anh 145/50 Trường ĐH Tài chính - Kế toán Chủ tịch Hội Sinh viên cấp trường/cấp đại học 0356022*** 24:59 2020-10-10 08:12:14
14 Nguyễn Thị Huyền Trang 145/50 Học viện Tài chính Chủ tịch Hội Sinh viên cấp trường/cấp đại học 0978973*** 25:00 2020-10-10 08:12:04
15 Vương Mỹ Ngọc 145/50 Trường ĐH Đồng Nai Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên cấp tỉnh/thành phố/ở nước ngoài 0362552*** 25:00 2020-10-10 08:12:16
16 Tạ Đức Hùng 140/50 Trường ĐH Sao đỏ Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0359691*** 24:53 2020-10-10 08:12:10
17 Tống Thị Thanh Tuyền 135/50 Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng Chi hội trưởng 0931936*** 24:35 2020-10-10 08:12:17
18 Hoàng Duy 125/50 Trường ĐH Y Dược Thái Bình Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0971996*** 19:04 2020-10-10 08:12:12
19 Nguyễn Sinh Huy 125/50 Trường ĐH Tây Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0339442*** 22:06 2020-10-10 08:12:06
20 Mai Thị Thu Sương 125/50 Trường ĐH Quảng Nam Thành viên Ban Chủ nhiệm CLB/Đội/Nhóm 0356488*** 24:54 2020-10-10 08:12:10

Tra cứu danh sách