Số lượng: 20724

Bảng xếp hạng

# Họ tên Điểm thi Trường Chức vụ Số đt Thời gian làm bài Thời gian thi
21 Trương Diễm Linh 115/50 Trường ĐH Thủ Dầu Một Chủ tịch Hội Sinh viên cấp trường/cấp đại học 0367152*** 10:59 2020-10-10 08:12:11
22 btc1 115/50 HSV HSV *** 19:32 2020-10-10 08:16:44
23 Nguyễn Ngọc Thiệu 115/50 Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, ĐHTN Chủ nhiệm/Đội trưởng CLB/Đội/Nhóm 0327936*** 24:25 2020-10-10 08:12:08
24 Nguyễn Thị Mỹ Trúc 115/50 Trường ĐH Nha Trang Chủ nhiệm/Đội trưởng CLB/Đội/Nhóm 0565356*** 24:47 2020-10-10 08:12:10
25 Lê Thị Diểm My 110/50 Trường ĐH Tiền Giang Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Sinh viên cấp trường/cấp đại học 0393360*** 15:34 2020-10-10 08:12:17
26 Đinh Thị Khánh Vân 105/50 Trường ĐH Hùng Vương Thành viên Ban Chủ nhiệm CLB/Đội/Nhóm 0969560*** 24:59 2020-10-10 08:12:13
27 Nguyễn Quang Đăng 65/50 Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng Thành viên Ban Chủ nhiệm CLB/Đội/Nhóm 0961605*** 24:07 2020-10-10 08:12:17
28 Thái Trọng Nghĩa 60/50 Trường ĐH Mở TP. HCM Chủ tịch Hội Sinh viên cấp trường/cấp đại học 0981804*** 06:58 2020-10-10 09:00:04
29 btc2 50/50 HSV HSV *** 05:42 2020-10-10 08:52:33
30 Cao Minh Nghĩa 48/50 Trường CĐ Y tế Cần Thơ Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên cấp trường/cấp đại học 0376900*** 14:38 2020-07-21 22:33:01

Tra cứu danh sách