Số lượng: 20724

Bảng xếp hạng

# Họ tên Điểm thi Trường Chức vụ Số đt Thời gian làm bài Thời gian thi
4021 Nguyễn Minh Hạnh 21/50 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Phó Chủ nhiệm/Đội phó CLB/Đội/Nhóm 0963990*** 15:00 2020-07-24 20:53:50
4022 Nguyễn Sỹ Thành 21/50 Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0563249*** 15:00 2020-07-25 01:19:25
4023 Đỗ Hiền Mai 21/50 Trường ĐH Kinh tế TP. HCM Chi hội phó 0931320*** 15:00 2020-07-25 06:27:18
4024 Lê Minh Hòa 21/50 Trường ĐH Duy Tân Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên cấp trường/cấp đại học 0327177*** 15:00 2020-07-25 07:53:30
4025 Trần Ngọc Khánh Ly 21/50 Trường ĐH Tây Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0911583*** 15:00 2020-07-25 08:59:55
4026 Lê Tố Dân 21/50 Trường ĐH Nội vụ Hà Nội Chủ nhiệm/Đội trưởng CLB/Đội/Nhóm 0913827*** 15:00 2020-07-25 09:09:38
4027 Đoàn Nguyễn Diệu Linh 21/50 Trường ĐH Kinh tế TP. HCM Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0966968*** 15:00 2020-07-25 10:36:57
4028 Bùi Thị Yến Nhi 21/50 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên cấp trường/cấp đại học 0949094*** 15:00 2020-07-25 12:52:06
4029 Bùi Thị Yến Nhi 21/50 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên cấp trường/cấp đại học 0914143*** 15:00 2020-07-25 13:17:09
4030 Bùi Thị Hằng 21/50 Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng Thành viên Ban Chủ nhiệm CLB/Đội/Nhóm 0377860*** 15:00 2020-07-25 15:15:31

Tra cứu danh sách