Số lượng: 20724

Bảng xếp hạng

# Họ tên Điểm thi Trường Chức vụ Số đt Thời gian làm bài Thời gian thi
4031 Nguyễn Quốc Trị 21/50 Trường ĐH Y dược Cần Thơ Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0377206*** 15:00 2020-07-25 15:17:56
4032 Bùi Thị Đài 21/50 Trường ĐH Thương mại Liên chi hội trưởng 0967475*** 15:00 2020-07-25 21:56:43
4033 Huỳnh Vĩ Khang 21/50 Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. HCM Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0869825*** 15:00 2020-07-25 21:49:55
4034 Nguyễn Thị Khánh Ly 21/50 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi hội 0346063*** 15:00 2020-07-25 22:40:14
4035 Trần Ngọc Dự 21/50 Trường ĐH Hàng hải Việt Nam Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0762895*** 15:00 2020-07-25 23:20:19
4036 Nguyễn Tuấn Đức 21/50 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Liên chi hội phó 0932256*** 15:00 2020-07-26 01:20:59
4037 Nguyễn Thị Phương Thúy 21/50 Trường ĐH Kinh tế quốc dân Thành viên Ban Chủ nhiệm CLB/Đội/Nhóm 0852204*** 15:00 2020-07-26 09:19:03
4038 Lê Thanh Trang 21/50 Trường ĐH Kinh Tế, ĐHQGHN Thành viên Ban Chủ nhiệm CLB/Đội/Nhóm 0936210*** 15:00 2020-07-26 10:32:44
4039 Nguyễn Thị Thùy Vân 21/50 Trường ĐH Thủ Dầu Một Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0929196*** 15:00 2020-07-26 10:59:34
4040 Lê Chí Tâm 21/50 Trường ĐH Kinh Tế - Luật - ĐHQG TP. HCM Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi hội 0854628*** 15:00 2020-07-26 12:17:29

Tra cứu danh sách