Số lượng: 20724

Bảng xếp hạng

# Họ tên Điểm thi Trường Chức vụ Số đt Thời gian làm bài Thời gian thi
4051 Bùi Nguyễn Minh Thư 21/50 Trường ĐH KHXH & NV - ĐHQG TP.HCM Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0392316*** 15:00 2020-07-26 18:35:30
4052 Trần Thị Huyền Trang 21/50 Trường ĐH Y Dược Thái Bình Chi hội trưởng 0911158*** 15:00 2020-07-26 19:23:06
4053 Đặng Kiều Trinh 21/50 Trường ĐH Kinh tế quốc dân Thành viên Ban Chủ nhiệm CLB/Đội/Nhóm 0917917*** 15:00 2020-07-26 20:28:28
4054 Nguyễn Thị Hồng Diễm 21/50 Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định Thành viên Ban Chủ nhiệm CLB/Đội/Nhóm 0357902*** 15:00 2020-07-26 20:24:52
4055 Đồng Thị Thu 21/50 Trường ĐH Đồng Nai Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0982003*** 15:00 2020-07-26 20:31:54
4056 Phạm Nguyên Hà 21/50 Trường ĐH Kinh tế TP. HCM Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0833193*** 15:00 2020-07-26 20:50:47
4057 Võ Sông Ngân Hà 21/50 Trường ĐH Kinh Tế - Luật - ĐHQG TP. HCM Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0392965*** 15:00 2020-07-26 20:48:51
4058 Vũ Thị Nhung 21/50 Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0981619*** 15:00 2020-07-26 21:02:46
4059 Phạm Anh Tuấn 21/50 Trường ĐH Phương Đông Phó Chủ tịch Hội Sinh viên cấp trường/cấp đại học 0833691*** 15:00 2020-07-26 21:05:59
4060 Bùi Xuân Trường 21/50 Trường ĐH Thủ Dầu Một Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên cấp trường/cấp đại học 0904848*** 15:00 2020-07-26 21:18:07

Tra cứu danh sách