Số lượng: 20724

Bảng xếp hạng

# Họ tên Điểm thi Trường Chức vụ Số đt Thời gian làm bài Thời gian thi
4061 NGUYỄN VĂN BÌNH 21/50 Trường ĐH Sư phạm TP. HCM Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội +84906264*** 15:00 2020-07-26 21:30:52
4062 Phạm Hồ Mỹ Duyên 21/50 Trường ĐH Kinh tế TP. HCM Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0767901*** 15:00 2020-07-26 21:43:39
4063 Hồ Minh Huy 21/50 Trường ĐH Kinh tế TP. HCM Chi hội phó 0901970*** 15:00 2020-07-26 22:10:57
4064 Nguyễn Hoàng Uyên 21/50 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0938412*** 15:00 2020-07-26 22:44:45
4065 Nguyễn Thị Kim Anh 21/50 Trường ĐH Thuỷ Lợi Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0965637*** 15:00 2020-07-27 08:02:20

Tra cứu danh sách