Số lượng: 20596

Bảng xếp hạng

# Họ tên Điểm thi Trường Chức vụ Số đt Thời gian làm bài Thời gian thi
61 Đặng Thị Vân 37/50 Học viện Tài chính Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0384610*** 10:14 2020-07-24 14:32:51
62 Trần Thị Kim Khánh 37/50 Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên cấp trường/cấp đại học 0967279*** 13:14 2020-07-26 20:26:26
63 Nguyễn Thị Thu Hằng 37/50 Học viện Tài chính Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0912302*** 13:26 2020-07-25 09:58:08
64 Lê Thị Trúc Đang 37/50 Trường CĐ Y tế Cần Thơ Thành viên Ban Chủ nhiệm CLB/Đội/Nhóm 0859045*** 14:02 2020-07-20 23:48:56
65 Nguyễn Hùng Kiệt 37/50 Trường ĐH Kinh tế TP. HCM Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên cấp trường/cấp đại học 0838758*** 14:28 2020-07-26 18:13:08
66 Nguyen Thi Thanh Nguyen 37/50 Trường ĐH Y Dược Thái Bình Thành viên Ban Chủ nhiệm CLB/Đội/Nhóm 0377945*** 14:35 2020-07-22 15:30:54
67 Phạm Đình Dương 37/50 Trường ĐH Hồng Đức Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Sinh viên cấp trường/cấp đại học 0379368*** 14:39 2020-07-23 00:37:43
68 Võ Long 37/50 Trường ĐH Thủ Dầu Một Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0355079*** 14:39 2020-07-26 13:26:50
69 Lò Đình Cường 37/50 Trường CĐ Sơn La Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0367556*** 14:47 2020-07-26 17:52:05
70 Huỳnh Thị Hoài Thương 37/50 Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương Chi hội phó 0344147*** 15:00 2020-07-26 16:10:07

Tra cứu danh sách