Số lượng: 20724

Bảng xếp hạng

# Họ tên Điểm thi Trường Chức vụ Số đt Thời gian làm bài Thời gian thi
71 Nguyễn Xuân Phú 38/50 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên cấp trường/cấp đại học 0924298*** 11:18 2020-07-26 21:02:39
72 Nguyễn Văn Qúy 38/50 Trường ĐH Tài chính - Kế toán Chi hội phó 0397829*** 11:22 2020-07-26 20:02:04
73 sgdgsgsg 38/50 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 1254632*** 12:18 2020-07-25 01:29:57
74 Nguyễn Văn Bạc 38/50 Trường ĐH Cần Thơ Liên chi hội trưởng 0386577*** 12:34 2020-07-24 16:06:42
75 Phạm Đức Vũ 38/50 Trường ĐH Thăng Long Phó Chủ tịch Hội Sinh viên cấp trường/cấp đại học 0793338*** 12:42 2020-07-25 12:31:24
76 Võ Đăng Khoa 38/50 Trường ĐH Cần Thơ Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi hội 0904613*** 13:15 2020-07-21 21:51:24
77 Phạm Hoàng Phúc 38/50 Trường ĐH Mở TP. HCM Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên cấp trường/cấp đại học 0343080*** 13:39 2020-07-24 16:37:46
78 Thái Thị Như Ý 38/50 Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP. HCM Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên cấp trường/cấp đại học 0364778*** 14:03 2020-07-26 19:45:22
79 Ngô Tuấn Sơn 38/50 Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chủ tịch Hội Sinh viên cấp trường/cấp đại học 0868679*** 14:11 2020-07-21 10:28:12
80 Lê Thu Hồng 38/50 Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên cấp trường/cấp đại học 832287*** 14:28 2020-07-26 23:04:06

Tra cứu danh sách