Số lượng: 20596

Bảng xếp hạng

# Họ tên Điểm thi Trường Chức vụ Số đt Thời gian làm bài Thời gian thi
71 Phạm Thị Minh Phượng 37/50 Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương Chủ nhiệm/Đội trưởng CLB/Đội/Nhóm 0868682*** 15:00 2020-07-26 21:12:12
72 Lê Hữu Long 37/50 Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0398059*** 15:00 2020-07-26 20:08:49
73 Lê Sỹ Trường Sơn 37/50 Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0563249*** 15:00 2020-07-26 20:37:19
74 Nguyễn Phạm Ngọc Linh 37/50 Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0981225*** 15:00 2020-07-26 23:43:01
75 Lê Thị Huyền 36/50 Trường ĐH Sao đỏ Chủ tịch Hội Sinh viên cấp trường/cấp đại học 0976896*** 10:37 2020-07-20 14:26:29
76 Trương Thị Thanh Nhã 36/50 Học viện Hàng không Việt Nam Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0983762*** 10:40 2020-07-26 09:03:22
77 Vũ Xuân Ba 36/50 Trường ĐH Xây dựng Thành viên Ban Chủ nhiệm CLB/Đội/Nhóm 0918547*** 10:56 2020-07-25 00:17:02
78 Vũ Phúc Cường 36/50 Trường ĐH Sao đỏ Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0329696*** 11:18 2020-07-20 14:42:03
79 NGUYỄN THẾ QUANG 36/50 Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng Thành viên Ban Chủ nhiệm CLB/Đội/Nhóm 0379295*** 11:59 2020-07-26 16:10:48
80 Bạch Thị Mận 36/50 Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary Phó Chủ tịch Hội Sinh viên cấp tỉnh/thành phố/tại nước ngoài 0945962*** 12:19 2020-07-20 09:42:34

Tra cứu danh sách