Số lượng: 20724

Bảng xếp hạng

# Họ tên Điểm thi Trường Chức vụ Số đt Thời gian làm bài Thời gian thi
81 Lê Hữu Hạnh 38/50 Trường CĐ Y tế Cần Thơ Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên cấp trường/cấp đại học 0333573*** 14:42 2020-07-21 16:12:31
82 Trần Văn Quân 38/50 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi hội 0386681*** 14:46 2020-07-26 13:19:59
83 TRÀN THỊ ANH THƯ 38/50 Trường ĐH Thủ Dầu Một Phó Chủ tịch Hội Sinh viên cấp trường/cấp đại học 0359499*** 14:47 2020-07-26 18:17:57
84 Thái Tâm Thiện 38/50 Trường CĐ Y tế Cần Thơ Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên cấp trường/cấp đại học 0926365*** 14:50 2020-07-21 00:04:54
85 Bùi Thị Huyền 38/50 Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương Chi hội trưởng 0983059*** 14:51 2020-07-26 20:06:19
86 Nguyễn Đức Anh 38/50 Trường ĐH Tài chính - Kế toán Chủ tịch Hội Sinh viên cấp trường/cấp đại học 0948580*** 14:55 2020-07-27 00:55:10
87 Hà Văn Hải 38/50 Trường CĐ Y tế Cần Thơ Phó Chủ nhiệm/Đội phó CLB/Đội/Nhóm 0968625*** 14:56 2020-07-21 14:34:32
88 HOÀNG T THỦY THỦY 37/50 Trường ĐH Tây Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0398874*** 08:06 2020-07-26 19:59:25
89 Lê Hải Hiệp 37/50 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng Thành viên Ban Chủ nhiệm CLB/Đội/Nhóm 0383513*** 09:55 2020-07-21 16:33:17
90 Đặng Thị Vân 37/50 Học viện Tài chính Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội 0384610*** 10:14 2020-07-24 14:32:51

Tra cứu danh sách